חטיבת עובדי הרשויות המקומיות

עו"ד רונן אהרוני
מנהל חטיבת רשויות מקומיות

אימייל:
גיל בר טל, עו"ד
מ"מ יו"ר הסתדרות המעו"ף

אימייל:
אלי טרבלסי
מנהל חטיבת רשויות מקומיות

אימייל:
עוז גולדברג, עו"ד
מנהל חטיבה רשויות מקומיות

אימייל:
מושית אדרי
מזכירה

אימייל:

טלפון: 03-6921372
יפעת בן ציון
מזכירה

אימייל:

טלפון: 03-6921374
ליאת סבג
מזכירה

אימייל:

טלפון: 03-6921375

תחומי אחריות:

עובדי שלוש הערים הגדולות (ירושלים, תל אביב, חיפה), הערים המאוגדות במרכז השלטון המקומי, המועצות המקומיות, המועצות האזוריות, לוחמי אש, מצילי ים, עובדי חינוך שאינם מורים, עובדי המועצות הדתיות ועובדי הוועדות לתכנון ובנייה ואיגודי ערים.

הישגים בולטים:

> שינוי ותיקון הסכם מרץ 1999
> המאבק נגד ההפרטה
> צירוף עובדי חברות כוח האדם
> מאבקים יומיומיים למען שמירה על זכויות העובדים
> החלת הסכם גמול מיוחד על עובדי החינוך המשלים
> הסכם תוספת שכר לעובדי המגזר הציבורי (2007)
> הסכם בסקטור המצילים (יולי 2009)
> הסכם מסגרת בין ההסתדרות למעסיקים (נובמבר 2010)
> הסכם להענקת תוספות ניהול לעובדים חדשים (יולי 2013)
> מו"מ להסדרת זכויות העובדים והכבאים במערך הכבאות
> הסכמים קיבוציים לתוספת שכר לסייעות ולגננות המועסקות ביוח"א ובאופק חדש
> קידום ומימוש מהפכת ההשכלה בקרב עובדי הרשויות המקומיות
> הסכמים קיבוציים לתגמול בעלי תפקידים בדירוג "חינוך ונוער" והטבות נוספות
> החלת חוקת העבודה על עובדי המועצות הדתיות

הסכמי חטיבת הרשויות המקומיות:

2012

הסכם עם עובדי הרשויות המקומיות 2012 

2016

הסכם עם עובדי הרשויות המקומיות 14.7.2016 

הסכם עם ועדות התכנון והבנייה המקומיות 13.6.2016 

הסכם עם ועדות התכנון והבנייה המרחביות 16.6.2016 

הסכם עם המצילים 6.9.2016 

2018

הסכם עם עובדי הרשויות המקומיות 1.2.2018