הסכם קיבוצי ראשון בחברת מנורה מבטחים ביטוח

בין סעיפי ההסכם ההיסטורי בחברה: העלאת שכר מצטברת של עד 13 אחוז, בונוס שנתי, הגדלת שכר המינימום ל-6,000 שקל, קרן השתלמות לעובדים בוותק של יותר משנה, הגדלת ימי החופשה, שיפור בתעריף יום ההבראה, ותוספות שונות לעובדים עם ילדים בגיל הרך. יו"ר הסתדרות המעו"ף, ארנון בר דוד: "עדות נוספת להצלחת מהלכי ההתאגדות בענף הביטוח"

 

יו"ר ההסתדרות אבי ניסנקורן ומנכ"ל חברת מנורה מבטחים ביטוח מוטי רוזן, חתמו על הסכם קיבוצי ראשון ופורץ דרך בחברת הביטוח, שיחול על כ-1,500 מעובדיה שהתאגדו בהסתדרות בתחילת 2016.

בחתימה על ההסכם לקחו חלק יו"ר דירקטוריון מנורה מבטחים החזקות, ערן גריפל; יו"ר דירקטוריון מנורה מבטחים ביטוח ומנכ"ל מנורה מבטחים החזקות, ארי קלמן; יו"ר הסתדרות המעו"ף, ארנון בר דוד; המשנה למנכ"ל מנורה מבטחים, משה מורגנשטרן; סמנכ"ל בכיר ומנהלת אגף משאבי אנוש בחברה, הדס מרגלית; ראש חטיבת עובדי חברות הביטוח ובתי השקעות בהסתדרות המעו"ף מירי גרגיר; ויו"ר הוועד, ניסים טורקיה.

בזאת מצטרפת מנורה מבטחים לשורת חברות הביטוח הגדולות הפועלות בישראל, שעובדיהן כבר נהנים מהעסקה תחת הסכם קיבוצי, בהן מגדל, כלל, AIG, הפניקס ושירביט.

תוקפו של ההסכם שנחתם הוא עד סוף 2020. בין השאר, נקבע בו כי השכר ההתחלתי לעובדים הקיימים בחברה, ולעובדים קבועים שייקלטו לאחר מועד חתימת ההסכם, לא יפחת מ-6,000 שקל – גבוה משמעותית משכר המינימום הנוכחי במשק.

לצד זאת, נקבע כי שכר העובדים יועלה לאורך תקופת ההסכם בארבע פעימות, כאשר בפעימה הראשונה שתשולם בסמוך למועד חתימת ההסכם – בשיעור ממוצע של ארבעה אחוזים – תינתן עדיפות משמעותית לבעלי השכר הנמוך בחברה ובעלי הוותק הגבוה. שלוש הפעימות שלאחריה יהיו בשיעור של שלושה אחוזים כל אחת, ויהיו תלויות בביצועי החברה. הפעימה האחרונה של העלאת השכר תביא בחשבון את העובדים שטרם קיבלו העלאת שכר דיפרנציאלית קודם לכן.

נוסף על העלאת השכר, הוסכם כי עובדי החברה יקבלו כבר בשנה הראשונה להסכם בונוס שנתי, שיחולק באופן דיפרנציאלי, ובשאר שנות ההסכם יקבלו עובדי החברה בונוס – אם החברה תעמוד ביעדי הרווח שהוגדרו מראש.

מעמד חתימת ההסכם | צילום: דוברות ההסתדרות

מעמד חתימת ההסכם | צילום: דוברות ההסתדרות


ההסכם מסדיר את מעמד עובדי החברה ומספק להם ביטחון תעסוקתי, כאשר הוא קובע כי עובדים קיימים, בעלי ותק של שנתיים ומעלה, יקבלו קביעות עם החתימה על ההסכם; וכי עובדים חדשים יקבלו מעמד של קביעות בחברה בתוך שלוש שנים. בהמשך לכך, ההסכם מסדיר מתן קדימות למועמדים פנימיים בתהליכי איוש משרות; ומנגד, מסדיר מנגנונים שונים ומשותפים להנהלה, להסתדרות ולוועד העובדים, בכל הקשור בסיום העסקת עובדים.

חופשות וימי הבראה, פנסיה, קביעות ורווחה

עם החלת ההסכם, מספר ימי החופשה בחברה יהיה – מ-12 ימי עבודה בשנה לעובדים בעלי הוותק הנמוך ביותר, ועד ל-23 ימי עבודה לעובדים בעלי ותק של תשע שנים ומעלה. נוסף על ימי החופשה, ההסכם מעניק לכל עובד שני ימי בחירה בשנה וימי חופשה בגין אירועים מיוחדים – נישואים, הולדת ילד וכיו"ב. תשלום על ימי מחלה יינתן החל מהיום הראשון, בערך של 100 אחוז לעובדים קבועים, והעובדים אף יהיו זכאים לשני ימי הצהרה בשנה. נוסף על כך, ההסכם מסדיר פיצוי לעובדים בגין קריאות פתע.

כחלק מההסכם, שופר התעריף לכל אחד מימי ההבראה שיקבלו העובדים אחת לשנה. לעובדים קבועים בעלי ותק של עד שש שנים, הוגדל התעריף ל-424 שקל ליום, ועד ל-500 שקל לעובדים בעלי ותק של 13 שנה ומעלה.

בסעיף ההפרשות הפנסיוניות נקבע, כי מדי חודש יופרשו לעובדים 6.5 אחוזים משכרם על חשבון החברה, שישה אחוזים על חשבון העובד, ו-8.33 אחוזים על חשבון החברה, לטובת פיצויי פיטורים. ההסכם מסדיר גם הפרשות פנסיוניות בגין רכיב שעות נוספות גלובליות. כמו כן, החל מוותק של שנה, תיפתח לכל עובד קרן השתלמות, שההפרשות אליה יהיו בשיעור 2.5 אחוזים על חשבון העובד, ו-2.5 אחוזים על חשבון המעסיק. עם קבלת מעמד של קביעות בחברה, יגדל שיעור ההפרשות מצד המעסיק ל-7.5 אחוזים.

כמו כן, לראשונה בחברה, העובדים הקבועים שישלימו שמונה שעות עבודה, יקבלו השתתפות בהוצאות עבור ארוחת צוהריים, בסכום של 15 שקל ליום.

עובדים קבועים, שהם הורים לילדים בני שנתיים עד חמש, יהיו זכאים לתשלום תוספת גני ילדים, בגובה 300 שקל לילד לחודש. עובדים ותיקים ימשיכו ליהנות מההסדר הקיים. עובדים קבועים שהם הורים לילדים בני ארבע עד עשר, יקבלו אחת לשנה תוספת קייטנות בגובה 350 שקל לכל ילד.

בתחום הרווחה, הוסדר כי גובה השי שיקבלו העובדים בפסח ובראש השנה יעמוד על 500 שקל בכל חג. תקציב הרווחה לכלל עובדי החברה יעמוד על כ-5.7 מיליון שקל בשנה, והוא ינוהל באמצעות ועדה משותפת להנהלה ולוועד. תקציב הרווחה כולל, בין השאר, נופשים משפחתיים לעובדי החברה, ימי גיבוש וימי כיף.

סעיפים נוספים בהסכם קובעים, כי החברה תממן את תשלום אגרת הרישיון המקצועי השנתית לעובדיה, וכי היא תרחיב את רמת כיסוי ביטוח הבריאות, נוסף לזה שהעניקה לעובדיה ערב חתימת ההסכם. בהתאם לשיקול דעת ההנהלה, החברה אף תשתתף בעלות לימודים חיצוניים הרלוונטיים לתחומי עיסוקם של העובדים.

יצוין, כי ההסכם מעגן באופן ייחודי גם את זכויותיהם של עובדי מוקדי החברה, ובין השאר נקבע כי כל עובד מוקד שישלים שנת עבודה, יהיה זכאי לקרן השתלמות, ולאחר חצי שנת עבודה יועבר להעסקה במתכונת של עובד חודשי. כמו כן, העובד יהיה זכאי לימי בחירה, ולאחר שישלים 15 חודשי עבודה יוכל להגיש מועמדות לתפקידים אחרים בחברה.

מיצוב הביטחון התעסוקתי ומנוע להצלחה

העבודה והמשא ומתן לגיבוש ההסכם לווה, מצד ההסתדרות וועד העובדים, על ידי מירי גרגיר; עו"ד יובל ברוק; עו"ד גלי שטיינברג, מהלשכה המשפטית באגף לאיגוד מקצועי; בני כהאן, מאגף הכלכלה בהסתדרות; ויניב וייס, מאגף הפנסיה. מצד הנהלת מנורה מבטחים, ניהלו את המשא ומתן משה מורגנשטרן, הדס מרגלית והמשנה למנכ"ל ומנהל אגף עסקים, אלעד שלף. צוות המשא ומתן של החברה לווה על ידי עו"ד נחום פיינברג ועו"ד נטלי קמחי, ממשרד עורכי הדין פיינברג ושות'.

"אני מברך את נציגות העובדים ואת הנהלת מנורה מבטחים, שהגיעו להסכם שיסדיר, לראשונה, וישפר את זכויות העובדים, באופן שמביא לידי ביטוי באופן מרבי את הערכת החברה להון האנושי שלה, תוך דגש על צמצום פערים בין שכבות העובדים", אמר יו"ר ההסתדרות במעמד החתימה, "ההסכם הוא חלק ממהלך נרחב שההסתדרות מובילה, לעיגון יחסי העבודה הקיבוציים בענף הביטוח – מהלך שימצב את הביטחון התעסוקתי בתחום, ויניע את העובדים להביא להצלחת מקומות עבודתם".

ארנון בר דוד, שבירך אף הוא, ציין כי ההסכם הוא "עדות נוספת להצלחת מהלכי ההתאגדות בענף הביטוח. הערכתי נתונה לעובדים ולאנשי המקצוע שליוו אותם באופן הדוק במהלך המשא ומתן, וכן להנהלת החברה, על אורך הרוח שגילתה לאורך הדרך ועל ההבנות שאליהן השכילו להגיע, לטובת כל הצדדים".

מירי גרגיר הוסיפה, כי המשא ומתן היה "מאתגר". "אני שמחה מאוד על ההטבות הגלומות בהסכם, ובראש ובראשונה מכבדת מאוד את הדרך שבה השכילו שני הצדדים להוביל את המשא ומתן", אמרה, "זו דוגמה לכך, שגם משא ומתן להסכם קיבוצי ראשוני יכול להתנהל בדרך של הבנה, הקשבה ושיתוף פעולה. הגענו להסכם המשפר משמעותית את תנאי עבודתם ושכרם של העובדים, תוך דאגה לעובדים בשכבות החלשות יותר ותוך דאגה לביטחונם התעסוקתי של כלל עובדי החברה. אני משוכנעת שתהליך הטמעת ההסכם יתבצע אף הוא באותה הדרך בה נוהל המשא ומתן".

"עובדי הקבוצה הם הנכס המשמעותי והחשוב ביותר, שהביא להצלחה ושגשוג לאורך כל השנים", הדגיש בדבריו יו"ר דירקטוריון החברה, ערן גריפל, "הדאגה לרווחתם ולרווחת משפחותיהם היא נר לרגלינו. אנו מודים ומעריכים את הסתדרות העובדים ואת העומדים בראשה, את נציגות העובדים ואת הנהלת החברה, על ההליך שנוהל בהגינות ובמקצועיות. אנו משוכנעים שההסכם יאפשר את המשך התנופה שבה נמצאת החברה".

מנכ"ל החברה, מוטי רוזן, הוסיף: "אנו שמחים כי לאחר כ-28 חודשים, מאז החלו התארגנויות העובדים בחברה, ולאחר משא ומתן ארוך של כשנה וחצי, ממועד ההכרה של החברה בהסתדרות כגוף היציג של העובדים, בפברואר 2016, נחתם הסכם קיבוצי מיוחד בין הנהלת החברה לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה וועד העובדים. המשא ומתן נוהל, לכל אורכו, בהגינות רבה ובהוגנות מלאה על ידי כל הצדדים, תוך שמירה על שקט תעשייתי למופת. בעיני הנהלת החברה, העובדים הם המשאב החשוב ביותר, והיחיד, להצלחה. דאגנו, ותמיד נדאג, לרווחתם של עובדינו המסורים ולרווחת משפחותיהם. טובת עובדי החברה עמדה לנגד עינינו במהלך המשא ומתן ואכן, ההסכם מיטיב ומשפר את תנאי העסקתם של העובדים – ואנו מברכים על כך. אנו משוכנעים כי ההסכם הקיבוצי יתרום משמעותית להמשך הצלחתה של החברה".

יו"ר ועד העובדים, ניסים טורקיה, הביע גאווה בהסכם ובהישגים הרבים שבו, "אך יותר מכל אני גאה בדרך שבה בחרנו להשגתו", אמר, "על כך שידענו להניח את משקעי תקופת ההתאגדות מאחורינו, ללמוד את הצרכים והחששות של הצד האחר, ולהגיע להבנות והסכמות מתוך ראייה כוללת של טובת עובדי החברה, זאת ללא צורך בסכסוך עבודה, ותוך הידברות עניינית, שקופה וכנה. בהסכם הבאנו בשורה לכל סוגי האוכלוסייה בחברה וחשבנו על כולם, ובעיקר על העובדים המוחלשים. חשבנו על העובד בעל השכר הנמוך, העומד מול אתגרי יוקר המחיה ופרנסת משפחתו וילדיו. חשבנו על כבודו של האדם העובד, ועל כך שעובדי מנורה מבטחים ביטוח יהיו גאים במקום עבודתם, וישמחו להגיע בבוקר למשרדי החברה".