המשבר ברשות הכבאות עולה מדרגה: נציגות העובדים תחריף את הצעדים הארגוניים

"ניצלת לרעה את הסבלנות ואורך הרוח של נציגות העובדים ולא נוכל להבליג עוד.  החלטתי להעביר את הסכסוך לשלב הבא". כך כתב יו"ר הסתדרות המעו"ף ארנון בר דוד לרב טפסר דדי שמחי בהודעתו על החרפת הצעדים הארגוניים.

יו"ר הסתדרות המעו"ף ארנון בר-דוד הודיע לנציב הכבאות רב טפסר דדי שמחי, כי לאור התדרדרות יחסי העבודה בין הנהלת הכבאות לנציגות העובדים ולאור היקלעות המו"מ בין הצדדים למבוי סתום, יוחרפו הצעדים הארגוניים בהם נוקטים הכבאים בחודשים האחרונים.

פנייתו של בר-דוד לשמחי הגיעה לאחר ניסיונות רבים מצד ההסתדרות להגיע להסדרת הנושאים המצויים במחלוקת באמצעות הידברות, בכדי לפתור את המשבר ברשות הכבאות. עם זאת, ולאחר שנציגות העובדים הבינה כי לא ניתן יהיה להגיע להסכמות עם הנהלת הרשות, במקביל להמשך הפגיעה החריפה בעובדים, הוחלט בלית ברירה על הרחבת המחאה והחרפת הצעדים.

"אתה מתעלם מסיכומים והסכמים קודמים, חוזר בך ומתכחש לכל הסדר והבנות שהושגו בינך ובין צוות המו"מ מטעמך", הטיח בר דוד בשמחי והוסיף: "ניצלת לרעה את הסבלנות ואורך הרוח של נציגות העובדים, ולנוכח התנהלותך לא נוכל להבליג עוד".