הוקם צוות מו"מ לשיפור תנאי שכר הסייעות

סייעות

הסתדרות המעו"ף שמה בראש סדר העדיפויות את הסייעות ברשויות המקומיות ובמעונות היום של ויצ"ו, נעמ"ת, אמונה ונשות חרות.
הסתדרות המעו"ף הקימה צוות מו"מ וחשיבה לשיפור שכרן, תנאי עבודתן ומעמדן של הסייעות.

הצוות בראשות עו"ד גיל בר-טל, יו"ר הסתדרות המעו"ף, עו"ד רונן אהרוני, ראש חטיבת עובדי הרשויות, עו"ד עוז גולדברג מנהל חטיבת עובדי הרשויות המקומיות, עו"ד רות לוי, ראש חטיבת עובדי החינוך, גב' יפה שרעבי, גב' משלין עטיה נציגות הסייעות, גב' אורנה אבידן, מנכ"לית ארגון עובדי עיריית תל אביב – ינהל מו"מ בכל הסוגיות עד אשר יוסדר הנושא בהסכם קיבוצי.

נציגי מרכז השלטון המקומי, משרד החינוך וההסתדרות נפגשו ודנו בכלל הסוגיות הנוגעות למקצוע הסייעת ברשות המקומית.
כל הצדדים תמימי דעים שקיים קושי רב במתכונת ההעסקה הקיימת, עזיבה וקשיים בקליטת סייעות חדשות עקב תנאי העבודה, השכר והמעמד הקשים, בנוסף לחשיפה לאלימות, אחריות מקצועית, כמות ילדים רבה ביחס למספר אנשי הצוות ועוד.
המו"מ נמשך ונמשיך לעדכן