הוכרז סכסוך עבודה בחברת הביטוח הפניקס

ברקע לסכסוך: פגיעה מכוונת ושיטתית מצד הנהלת הפניקס במעמד ועד העובדים, והימנעות מיישום חלקים מההסכם הקיבוצי שנחתם בחברה ביולי 2016

 ההסתדרות ונציגות עובדי חברת הביטוח הפניקס הכריזו שלשום על סכסוך עבודה בקרב כ-2,500 עובדי הקבוצה. ברקע לסכסוך, פגיעה מכוונת ושיטתית מצד הנהלת החברה במעמדם של ארגון העובדים וועד העובדים, במטרה להחליש את כוחם בקרב כלל עובדי הקבוצה – זאת, למרות שבין הצדדים יש יחסי עבודה קיבוציים, לאחר שהסכם קיבוצי ראשון בחברה נחתם בחודש יולי אשתקד.

בין העילות האחרות לסכסוך: הימנעות הנהלת החברה מתשלום של מלוא סכום הבונוס השנתי שהובטח לעובדים בגין שנת 2014, וכן חוסר יישום הוראות ההסכם הקיבוצי בנוגע להגדרת השעות של שבוע העבודה.

לצד זאת, הנהלת החברה מתנהלת בחוסר תום לב כלפי עובדים שנקלטו בחברה לאחר ה-1 בינואר 2016 ולפני כריתת ההסכם הקיבוצי, תוך שהיא מציגה להם מצג שווא ומשנה באופן חד צדדי את תנאי עבודתם הנוגעים לתשלום על ימי מחלה.

עילה נוספת לסכסוך היא הפרת חובת הגילוי ותום הלב בעניין הצגת הקריטריונים לתשלום תוספות שכר לעובדי החברה לשנת 2016, להם השלכות משמעותיות על מעמדם, קידומם ושכרם של העובדים.

למרות נכונותם של העובדים ונציגי ההסתדרות להגיע להסכמות ולקדם את הסוגיות שבמחלוקת, הנהלת הפניקס נותרת בעמדותיה. ההחלטה על אישור סכסוך עבודה תאפשר לעובדים לנקוט בצעדים ארגוניים.

חתימת ההסכם הקיבוצי בפניקס, 2016

חתימת ההסכם הקיבוצי בפניקס, 2016