ההסתדרות הכריזה על סכסוך עבודה בבנק אגוד

העובדים דורשים להבטיח את ביטחונם התעסוקתי ואת זכויותיהם הכלכליות, במקרה של העברת הבעלות בבנק. יו"ר הסתדרות המעו"ף, ארנון בר דוד: "הניסיון לחמוק מאחריות כלפי עובדי הבנק, מהווה הפרה בוטה של יחסי העבודה הקיבוציים"

 

ההסתדרות הכריזה סכסוך עבודה בבנק אגוד, הבנק השישי בגודלו במערכת הבנקאות בישראל. הרקע לסכסוך, שיחול על כל עובדי הבנק, בהם מנהלים ופקידים, נעוץ בכוונת ההנהלה למכור את מניות הבנק, ללא קיום היוועצות ומשא ומתן עם נציגות העובדים, כמתחייב. יודגש, כי למהלך צפוי של שינוי הבעלות יהיו השלכות מרחיקות לכת על ציבור העובדים, על זכויותיהם ועל ביטחונם התעסוקתי.

בנוסף, על אף שבעלי המניות פרסמו על כוונתם לפעול לאיתור קונים פוטנציאליים, הבעלים לא פעלו בתום לב ולא מילאו אחר חובתם לגילוי נאות של כל פרטי המהלך. למעשה, לא דווח על שום התקדמות בתהליך, עד להודעה על העסקה הנרקמת עם בנק מזרחי טפחות, כפי שהתברר מהודעת בנק מזרחי, שאף כללה את סכום הצעת המכירה. כמו כן, ההתקדמות בתהליך לשינוי הבעלות התבצעה על ידי בעלי המניות, ללא שיתופם של העובדים תוך בלימת האפשרות של העובדים להגן על זכויותיהם הבסיסיות.

במסגרת סכסוך העבודה שהוכרז, ההסתדרות וועד העובדים קוראים להנהלת הבנק ולבעלי המניות, למלא את חובתם כחוק ולקיים משא ומתן מידי, תכליתי וענייני, מתוך כוונה כנה להגיע להסכמות, הנוגעות להשלכות המהלך על זכויותיהם של העובדים.

העובדים דורשים, כי כל משא ומתן שיתנהל בנוגע למכירת מניות הבנק, המוחזקות על ידי הבעלים, יכלול דרישה להתחייבות הקונים, להבטיח את ביטחונם התעסוקתי של עובדי הבנק – וזאת בכל תרחיש אפשרי, בין אם הבנק ימוזג ובין אם ימשיך לפעול כבנק עצמאי בבעלות בנקים אחרים. עוד דורשים העובדים, כי ההתחייבות של הרוכשים הפוטנציאליים תכלול רציפות מלאה של זכויותיהם ושל תנאי העסקתם, כפי שמעוגנים בהסכמים קיבוציים או בנוהגים החלים על עובדי הבנק. העובדים נאבקים גם על זכותם להיות שותפים ברווחי המכירה, כהוקרה על תרומתם המשמעותית להצלחת הבנק.

ארנון בר דוד 7

יו"ר הסתדרות המעו"ף, ארנון בר דוד: "הניסיון לחמוק מאחריות כלפי עובדי הבנק, שעשו לילות כימים להצלחת החברה, הוא לא רק צעד תמוה ולא מוסרי, אלא כזה מהווה הפרה בוטה של יחסי העבודה הקיבוציים בבנק. בית הדין הארצי לעבודה עמד לא פעם על חובת ההגינות ותום הלב שחלה על הצדדים במקרים אלו, הן במישור המשפטי והן במישור יחסי העבודה. לא נאפשר להציב עובדות מוגמרות בשטח בנוגע לעתידם ולגורלם המקצועי של עובדי הבנק. אני קורא להנהלה ולבעלי המניות להתעשת ולפעול באופן שמכבד את הצדדים,  תוך קיום משא ומתן מידי להשגת הסכם, שיבטיח את ביטחונם התעסוקתי של עובדי הבנק, בהקשר לכל עסקה או הצעה של רוכשים פוטנציאליים".

עו"ד מנחם מליק, ראש חטיבת עובדי הבנקים וחברות האשראי בהסתדרות המעו"ף: "המשמעויות וההשלכות שיש להליך מכירת המניות על ציבור העובדים, הפקידים והמנהלים כאחד, ברורות לכל. לאור זאת, אנו מצפים לקיום משא ומתן ענייני ורציני כבר כעת, שתכליתו הגעה להסכם מוקדם עם נציגות העובדים, אשר יבטיח את ביטחונם התעסוקתי של עובדי הבנק ואת המשך קיומם של כל ההסכמים הקיבוציים החלים עליהם".