הגיע לסיומו המשבר ברשות הכבאות

לאחר מחלוקת שנמשכה למעלה משנה וחצי, חתמו נציב שירות הכבאות וארגון העובדים על הסכם הבנות לתקופה של שלושה חודשים. "אני מברך על הבגרות שגילו הצדדים " אמר ארנון בר דוד, יו"ר הסתדרות המעו"ף.

 סמוך לשעה חצות ובתיווכו של יו"ר הסתדרות המעו"ף ארנון בר-דוד, הוסדרו שורה של נושאים שהיו במחלוקת בשנה וחצי האחרונות בין נציב שירות הכבאות וההצלה לארגון העובדים. הצדדים חתמו על הסכם הבנות לתקופה של שלושה חודשים, במהלכם ייכנסו הצדדים למו"מ אינטנסיבי בחסותו של בר-דוד, במטרה להגיע להסכם קיבוצי חדש שיסדיר את תנאי העסקת הכבאים.

הסכם מערך הכבאות (002)
יו"ר הסתדרות המעו"ף בר-דוד הצליח להביא לפריצה בדיונים בין הצדדים, במהלכם סוכם על תנאי הרווחה של העובדים, הרכב ועדת המכרזים וכן על הסדרת סמכויות קצין הרפואה של מערך הכבאות וההצלה. במסגרת ההבנות סוכם כי הכבאים ישובו באופן מיידי לביצוע הכשרות והשתלמויות, וישתתפו בתרגילי השטח שתוכננו במסגרת התרגיל הלאומי "מגן האש".

יו"ר הסתדרות המעו"ף ארנון בר-דוד התייחס להסכמות ואמר: "אני מברך על הבגרות שגילו הצדדים במהלך הלילה מתוך מטרה להחזיר לשגרה את פעילות מערך הכבאות וההצלה החשוב כל כך למדינת ישראל. אני סמוך ובטוח שהצדדים ישכילו לנהל מעתה את יחסי העבודה בשיתוף פעולה וכבוד הדדי".

כזכור, לאור התדרדרות יחסי העבודה בין עובדי ארגון הכבאים להנהלת מערך הכבאות בשנה וחצי האחרונות, הכריזה ההסתדרות על סכסוך עבודה בארגון. לשיאו, הגיע המשבר ברשות הכבאות כששובשו פעילויות הקורסים וההכשרות, מדור בטיחות האש ורישוי העסקים ולוחמי האש חדלו מעבודתם כמוקדנים. בחודשים הקרובים ובתיווכו של ארנון בר דוד, ינסו הצדדים להגיע להבנות ארוכות טווח שיסדירו את תנאי העסקת העובדים.