בשורות לעובדים: הנהגת ההסתדרות אישרה את הצעת יו"ר ההסתדרות ניסנקורן להפחית בגובה דמי החבר ודמי הטיפול

המהלך יובא לאישור בית נבחרי ההסתדרות וצפוי להיכנס לתוקפו כבר ב-1 לינואר 2019

חברי הנהגת ההסתדרות אישרו את הצעתו של יו"ר ההסתדרות אבי ניסנקורן לבצע הפחתה בגובה דמי החבר ודמי הטיפול החודשיים שההסתדרות גובה מהעובדים.

על פי המהלך, אשר יועלה בתקופה הקרובה לאישור בית נבחרי ההסתדרות, דמי החבר החודשיים שעומדים כיום על 0.95% מהשכר יופחתו ל-0.9%, ודמי הטיפול יופחתו ל-0.75% מ-0.8%. העדכון בגובה התשלומים ייכנס לתוקף החל מ-1 בינואר 2019.

ארנון בר דוד יו"ר הסתדרות המעו"ף בירך על ההחלטה: העדכון בגובה התשלומים הוא בבחינת בשורה נהדרת לחברי ההסתדרות ואין לי ספק שהתיקון יעבור את אישור בית נבחרי ההסתדרות. זהו צעד נוסף לשיפור תנאיהם ומעמדם של העובדים בישראל.