בשורה לעובדי הרשויות המקומיות: דמי הניהול בחברת הראל יופחתו משמעותית

הישג להסתדרות המעו"ף בהבטחת הביטוח הפנסיוני. במסגרת הסיכומים עם הראל פנסיה, יוכלו העובדים לבחור במתווה דמי ניהול חלופי. יו"ר הסתדרות המעו"ף, ארנון בר דוד: "הפחתת דמי הניהול תגדיל את הסכומים המופקדים לפנסיה וישמשו להגדלת החיסכון האישי של העובד"

הסתדרות המעו"ף הגיעה להסכמות חדשות עם הראל פנסיה על הפחתה משמעותית בדמי הניהול לעובדי הרשויות המקומיות. מדובר בעובדים החברים בהסתדרות המעו"ף, שהם עמיתים פעילים בהראל פנסיה.

דמי הניהול יופחתו החל מה-1 בפברואר 2017. במסגרת ההסכמים, דמי הניהול מההפקדות השוטפות יהיו בשיעור של 0.9 אחוזים, במקום אחוז אחד; ודמי הניהול מהצבירה השנתית יהיו בשיעור של 0.15 אחוזים, במקום 0.2 אחוזים.

כמו כן, תינתן אפשרות לבחור במתווה דמי ניהול חלופי, לפיו דמי הניהול מההפקדות השוטפות עומדים על שיעור של שני אחוזים ואפס אחוזים מהצבירה. עובדים המעוניינים בכך יכולים לפנות לקרן הפנסיה.

ארנון בר דוד, יו"ר הסתדרות המעו"ף

ארנון בר דוד, יו"ר הסתדרות המעו"ף


יו"ר הסתדרות המעו"ף, ארנון בר דוד הנחה את מזכירי הסתדרות המעו"ף במרחבים ואת ראשי וחברי ועדי העובדים ברשויות המקומיות, לוודא כי ההסכם מיושם לגבי כל עמית. "אני שמח וגאה על ההסכמים החדשים עם הראל", אמר בר דוד, "תחום הביטוח הפנסיוני הוא מורכב ומהותי ביותר להבטחת עתידו של כל אחת ואחד מהעובדים. דמי הניהול ששילם העובד לקרן הפנסיה במהלך שנות עבודתו הם אחד המרכיבים החשובים הקובעים את גובה הפנסיה בעת יציאתו לגמלאות. הפחתת דמי הניהול תגדיל את הסכומים המופקדים לפנסיה וישמשו להגדלת החיסכון האישי של העובד".