בג"צ פלאפון (7.7.2014)

בג"ץ 4179/13 לשכת התיאום של הארגוניים הכלכליים נ' בית הדין הארצי לעבודה (מיום ‏7.7.2014).

בג"ץ ציין כי העתירה הפכה תיאורטית, שכן התארגנות העובדים בפלאפון קמה בשנת 2013, וקבע כי בית הדין הארצי, בפסק דין מעמיק אשר לא הותיר אבן לא הפוכה, נדרש למורכבות המאפיינת את עולם דיני העבודה.

השינויים החברתיים המפליגים בישראל של העשורים האחרונים, צמצמו את היקפה של העבודה המאורגנת. על כן יש מקום כאינטרס חברתי להגן על התארגנות עובדים ראשונית. שלב ההתארגנות הראשונית הוא שלב רגיש במיוחד. באותה עת העובדים חשופים להפעלת כוחו של המעסיק. תלותם הכלכלית והתעסוקתית של העובדים במעסיק; וחוזה היחס הממושך ביניהם יוצרים פוטנציאל להשפעה לא ראויה של המעסיק לקראת התארגנות מקצועית.

הבנה זו למצב הדברים הביאה את בית הדין הארצי ליצירתה של חזקה פסיקתית, הקובעת כי הבעת עמדה על ידי המעסיק או מטעמו בנוגע להתארגנות או להשלכותיה, מהוה הפעלת לחץ והשפעה בלתי הוגנים על העובדים. אין בחזקה זו כדי לשלול את חופש הביטוי והקניין של המעסיק בהתנהלותו השוטפת במקום העבודה.

בג"ץ הבהיר כי נושא ההתארגנות הראשונית והתנהלות המעסיק מחייבים הליכה מדודה של פיתוח פסיקתי. וכי בית הדין הארצי לעבודה יבחן בחלוף הזמן האם אין מקום להתאמות על פי ניסיון וצרכים.